Najvyššie hasičské vyznamenanie pre Jozefa Slobodu

    Tu môže byť Vaša textová + www reklama len za 13 € na týždeň
    
Diskusia:


11.04.2017 (Zahorackenovinky)

Dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica Jozef Sloboda prevzal 4. apríla v Žiline najvyššie vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany, a to čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR. V okrese Senica je Jozef Sloboda  deviatym členom, ktorému bol tento čestný titul udelený. Na slávnostnom stretnutí v Žiline mu ho odovzdal prezident DPO SR Ladislav Pethő.

Jozef Sloboda sa narodil 19. marca 1953 v Senici. Po ukončení školy v roku 1969 začal pracovať v Slovenskom hodvábe  v Senici. V roku 2004 začal pracovať  na oddelení technického vlákna, kde pracoval až do odchodu do dôchodku v roku 2015.

V roku 1974 vstúpil do Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica. Od roku 1981 do roku 1984 bol trénerom družstva detí Plameň Senica. V rokoch 1985 až 1990 bol členom závodného družstva mužov SH Senica, ktoré sa zúčastňovalo na viacerých slovenských súťažiach, ktoré organizovali chemické podniky na Slovensku. Požiarne družstvo mužov dosahovalo v tom období veľmi dobré výsledky v rámci okresu, kraja, ale i v súťažiach družstiev podnikov chemického priemyslu na Slovensku.

Po roku 1989 a najmä po privatizácii Slovenského hodvábu dochádzalo k postupnej racionalizácii pracovných síl a k odchodu mnohých pracovníkov i členov DZPZ z podniku. Dobrovoľní hasiči sa potom  plnohodnotne uplatnili v DHZ Senica.

Po vstupe do DHZ mesta Senica v roku 2000 začal trénovať družstvo žien, ktoré pod jeho vedením získalo v roku 2001 na republikovom kole  previerok pripravenosti  DHZ v Turanoch prvýkrát titul majsteriek SR. Tento úspech  celý kolektív veľmi povzbudil   a pokračovali v tréningoch. Úspech sa dostavil i v roku 2003, kedy družstvo žien na takej istej súťaži v Lipanoch obhájilo titul majsteriek Slovenska. V  tvrdom tréningu pokračovali dievčatá spolu s ich trénerom  ďalej a v roku 2005  na súťaži v Šuranoch  sa  senické hasičky stali po tretí raz majsterkami SR, čo sa v histórii okresu, kraja i republiky ešte nikomu nepodarilo. V družstve žien súťažili i obe jeho dcéry, na ktoré je právom veľmi hrdý. V roku 2005 družstvo žien pod jeho vedením reprezentovalo Slovensko na medzinárodnej súťaži CTIF vo Varaždine, kde  obsadilo 4.  miesto.

Jozef Sloboda je držiteľom odznaku II. výkonnostnej triedy, stužky za vernosť 40 rokov, medaily Za príkladnú prácu, medaily Za zásluhy, medaily Za mimoriadne zásluhy a v roku 2001 za úspech na súťaži v Turanoch mu bola udelená medaila  Za zásluhy o výcvik.

V roku 2002 bol ako tréner ocenený na podujatí Športovec roka spolu s členkami hasičského družstva žien.

Hoci je už dôchodca stále sa  aktívne podieľa na organizovaní hasičských súťaží a kultúrnych podujatí organizovaných DHZ Senica,  pomáha pri výcviku malých detí a mládeže. Vo výbore DHZ pracuje ako revízor. V minulosti vykonával funkciu zástupcu veliteľa.

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/