Pripravené sú dva varianty rekonštrukcie Kultúrneho domu Samka Dudíka

    
    
Diskusia:


02.11.2018 (Zahorackenovinky)

V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou a dostavbou Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave sú vypracované dva varianty. Prinášame vám vizualizácie oboch riešení rekonštrukcie so stručným popisom. Exteriérové schodisko sa po domurovaní do jednotnej výšky oplášti. Na treťom nadzemnom podlaží sa zmení raster okien doplnením medziokenných pilierov. Dostavba terasy s pochôdznou zelenou vegetačnou strechou prinesie vytvorenie novej plochy s estetickou hodnotou.
 

 

Variant č.1 počíta s terasou pred tanečnou sálou, ktorá vytvára univerzálny priestor s možnosťou v lete terasu využiť aj ako tanečnú plochu otvorením dverí z vnútornej tanečnej miestnosti. Prvky zelene vytvárajú prijemnú klímu a humanizuju plochu novej strechy. Pri druhom variante pôjde výstup na terasu z tanečnej sály, aj z chodby. V oboch variantoch ide o extenzívnu zelenú strechu s časťou kompozitných terasových dosiek. Dostavba je koncipovaná s maximálnym otvorením fasády, teda prepojením interiéru s exteriérom.

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/