Ilustrátorská súťaž pre mladé talenty

    
    Tu môže byť Vaša textová + www reklama len za 13 € na týždeň
Diskusia:


28.12.2013 (Zahorackenovinky)

Rozpoviem vám tri príbehy...
Napínavé príbehy z dejín Bratislavy Pavla Dvořáka

Vážení pedagógovia, milé deti a mládež (vek 4 – 16 rokov), zapojte sa do súťaže a ilustrujte s nami knihu Maľované dejiny Bratislavy
Kedy:
11.1.2014
Kde:
Múzeum mesta Bratislavy
Adresa:
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná ul. č. 1
815 18 Bratislava
Telefón:
pevná linka: +421 2 591 008 12
pevná linka: +421 2 544 347 42 (Riaditeľ múzea PhDr. Peter Hyross)
WWW:
oficiálny: http://muzeum.bratislava.sk/
E-mail:
oficiálny: mmba@bratislava.sk

PROJEKT: Ilustrátorská súťaž pre mladé talenty
MAĽOVANÉ DEJINY BRATISLAVY / PRÍBEHY PAVLA DVOŘÁKA ILUSTROVANÉ DEŤMI

I. etapa ROZPOVIEM TI TRI PRÍBEY...
Podmienky súťaže
Vek účastníkov: 4 – 16 rokov
A/ Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci v rámci Detského ateliéru Múzeum má
budúcnosť.
B/ Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a študenti základných deväťročných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl v pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s pedagógmi uvedených typov škôl prostredníctvom internetovej komunikácie na webovom sídle Múzea mesta Bratislavy:
www.muzeum.bratislva.sk
Spôsob zapojenia sa do súťaže
Potenciálni účastníci súťaže si príbehy vypočujú alebo prečítajú a vyberú si ten, ktorý ich najviac zaujme.
A/ Deti a mládež, ktoré tvoria svoje ilustrácie v rámci Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť sú automaticky zaradení do súťaže a originály svojich výtvarných diel
ponechajú v ateliéri.
B/ Deti a mládež súťažiace v rámci škôl pod vedením pedagógov cez webovú stránku Múzea mesta Bratislavy (MMB) zasielajú svoje práce prostredníctvom pedagógov dvoma
spôsobmi:
vo vysokom rozlíšení prostredníctvom e-mail na adresu: husova@bratislava.sk
Originály prác si musia ponechať, aby ich mohli v prípade úspešnosti poskytnúť na výstavu najlepších ilustrácií.
Originály výtvarných prác odošlú poštou na adresu:
Múzeum mesta Bratislavy, PhDr. Beáta Husová, Radničná 1, 815 18 Bratislava
Definovanie výtvarných diel - ilustrácií
Veľkosť formátu a zvolenú výtvarnú techniku ilustrácie ponechávame na voľbe autora -pedagóga
Neakceptujme práce vytvorené v 3D
Termín uzávierky odovzdania výtvarných diel musí byť bezpodmienečne dodržaný
Kontrola prebehne na základe dátumu e-mail alebo pečiatky príslušnej pošty
I. etapa: 11. január 2014 - 18. november 2014 – uzávierka súťaže
II. etapa: január 2015 – 30. máj 2015 – uzávierka súťaže

Ďalšie podmienky:
Každá odovzdaná alebo zaslaná práca musí mať sprievodný list, v prípade originálu
pripevnený na rube diela s povinnými údajmi: Meno a priezvisko účastníka, Vek účastníka

A/
Adresa bydliska účastníka
Meno a priezvisko rodiča
Kontakt: telefón a e-mail

B/
Názvov a adresa školy
Meno a priezvisko pedagóga
(pod vedením ktorého žiak pracoval)
Kontakt: telefón a e-mail
V prípade zaslania výtvarných diel poštou, tieto zabezpečte pred poškodením. Po ukončení súťaže výtvarné diela poštou neodosielame späť účastníkovi súťaže. Účastník si ich môže prevziať osobne v sídle Múzea mesta Bratislavy na vyššie uvedenej adrese. 

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/