Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu

    
    
Diskusia:


04.04.2014 (Zahorackenovinky)

Čakáme na fotografie vašich rozkvitnutých balkónov, predzáhradiek alebo múrov, plotov či altánkov s popínavou zeleňou.
Mnohí Trnavčania iste už plánujú kompozíciu výsadby svojich balkónov alebo predzáhradiek s úmyslom prihlásiť sa do súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna a najkrajšiu predzáhradku, ktorú tradične na jar vyhlasuje Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt mestského zastupiteľstva. Jej súčasťou sa minulý rok stala aj zaujímavá nová súťažná kategória O najkrajšiu vertikálnu zeleň, do ktorej môžu Trnavčania prihlásiť múr, plot, pergolu či altánok krásne obrastený popínavou a prípadne aj kvitnúcou zeleňou.

Jedinou podmienkou účasti v súťaži je poslať fotografiu alebo písomný opis objektu s menom, adresou a číslom telefónu, prípadne iným kontaktom na adresu Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Trhová 3.
Uzávierka je 30. septembra, komisia vyhodnotí súťažné návrhy do 15. novembra. Hodnotiť sa bude najmä zdravotný stav a kompaktnosť porastu, výber kvetov a ich farebná kompozícia, v kategórii vertikálnej zelene bude hodnotený aj spôsob jej využitia.
Prvé miesto v súťaži o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna bude honorované sumou 100 eur, druhé 70 a tretie 40 eur.
Výherca v súťaži o najkrajšie upravenú predzáhradku získa 150 eur, druhý v poradí 100 eur, tretí 80 eur.
V kategórii O najkrajšiu vertikálnu zeleň komisia vyberie jeden najkrajší objekt a jeho autora odmení sumou 120 eur.
Komisia si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť. V prípade udelenia ceny sa výherca zaviaže dať súhlas na propagáciu odmeneného objektu v miestnych komunikačných prostriedkoch.

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/