Prinesú vyzbierané flaše na školách želanú výhru?

    
    
Diskusia:


02.04.2014 (Zahorackenovinky)

V januári 2014 bola obchodným reťazcom LIDL vyhlásená EKO súťaž v zbere fliaš s názvom MYSLITE EKOlogicky. Aj keď reklamná kampaň bežala skôr, súťaž sa začala 17. februára 2014. Avizované výhry zneli zaujímavo a oslovili aj senické základné školy. Škola môže vyhrať jedno z troch multifunkčných ihrísk alebo nákup športových potrieb v hodnote 10 000 €.

 

Zo senických základných škôl sa s najväčšou vervou do boja o hodnotné ceny pustila 1. Základná škola v Senici. „Nás zlákala najmä vidina multifunkčného ihriska a spolu žiaci, učitelia, nepedagogickí zamestnanci, rodičia sme sa pustili do zberu PET fliaš. V škole sme vyhlásili súťaž o najaktívnejšiu triedu na prvom a druhom stupni a odmena bola tiež lákavá – dva dni voľna alebo pizza pre celú triedu. Oslovili sme aj firmy v Senici a blízkom okolí. Žiaci, rodičia, firmy mohli nosiť fľaše do školy, odkiaľ sme ich odvážali do LIDLa. V škole bola situácia, že kde ste sa pozreli, boli len vrecia s PET fľašami. Ale naša pani školníčka denne stála pri fľaškomate v LIDLi a všetky PET fľaše nahádzala“, povedala nám PaedDr. Slavomíra Melišová, riaditeľka 1. Základnej školy v Senici.

Ako povedal tlačový hovorca spoločnosti LIDL Tomáš Bezák, súťaž mala za cieľ nielen podporiť šport na víťazných školách, ale zberom fliaš poukázať na dôležitosť recyklácie a ohľaduplného správania sa k prírodným zdrojom.

Súťaž skončila 16. marca a po tomto termíne nastalo rátanie prinesených potvrdení z fľaškomatu. „Nazbierali a odovzdali sme 105 037 fliaš. V priemere sme vyzbierali 159 fliaš na žiaka“, upresnila riaditeľka školy. Do tohto počtu im dopomohla aj 3. Základná škola v Senici. Ako nám prezradila riaditeľka školy Ing. Svetlana Chábelová: „Nazbierali sme 16 006 fliaš, no podľa našich informácií niektoré školy na Slovensku mali už vyzbieraných cez 50 000 fliaš, preto sme sa dohodli, že tie naše darujeme na 1.ZŠ, ktorá mala cez 80 tisíc fliaš. Veríme, že tie naše fľaše im pomôžu v boji o nové ihrisko.“ Najlepšie triedy na „trojke“ dostali za zbieranie fliaš sladkú odmenu.

Víťazmi na „jedničke“ sa podľa slov riaditeľky stali všetci, keďže na tejto škole nebolo triedy, ktorá by sa nezapojila. Na druhom stupni nebola trieda, ktorá by priniesla menej ako 3000 fliaš, na prvom stupni priniesli deti najmenej 2000 fliaš na triedu. Najaktívnejšie triedy dostali sľúbenú odmenu. Žiaci druhého stupňa, ktorí sa umiestnili na prvom mieste - 6.A so 7098 fliaš - získali dva dni voľna, na druhom mieste (6.B – 5478 fliaš) deň voľna a na treťom mieste (5.A) pizzu pre celú triedu. Na prvom stupni dostali všetci žiaci víťazných triednych kolektívov (3.A, 4.A) pizzu a žiaci na prvom mieste (2.B) majú ešte aj deň voľna. „Tu sme splnili prianie detí, pretože pre nich bola veľkou odmenou pizza na desiatu,“ upresnila zmenu výhry pani riaditeľka a dodala „Počet fliaš sme zaregistrovali na stránke LILDa, teraz čakáme, či budeme medzi 10 najúspešnejšími školami a či nás vyzvú predložiť všetky potvrdenia na kontrolu. O výsledku budeme informovať. Stále sme v napätí.“

V ekohre sa vyzbieralo celkovo 7 650 000 fliaš. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 14. apríla, kedy sa dozvieme, či sa ujde jedna z výhier aj senickej základnej škole.

 

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/