Júnové Dni zdravia

    
    
Diskusia:


24.06.2014 (Zahorackenovinky)

V mesiaci jún sa uskutočnili tri podujatia VIII. ročníka Dní zdravia v Skalici. Pútavou formou v utorok 17. júna ozrejmila seniorom zásady racionálnej stravy pani doktorka Katarína Langová, diabetologička z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici. Jednalo sa o vyžiadanú druhú časť prednášky, ktorá potvrdila a samotní seniori skonštatovali, že o zdravej výžive je potrebné hovoriť a diskutovať opakovane.

Ale predovšetkým zdravú výživu uplatňovať a dodržiavať v praktickom živote tak, aby sme si svoje zdravie a život chránili a predlžovali.

V piatok 20. júna sa uskutočnila Cyklotrasa zdravia pre seniorov. Dobrá nálada a radosť z pohybu a zo vzájomnej priateľskej spoločnosti v prírode urobili krajší piatok 20 tim seniorom. Účastníci organizátorom predviedli natrénované „cyklistické kvality“ a tvorili tak čelo nášho peletónu. V cieli, na skalických rybníkoch si potom spolu zacvičili uvoľňovacie a naťahovacie Pillates techniky s cvičiteľkou Martinou Šilleovou.

Júnové Dni zdravia sme ukončili humanitnou akciou s názvom „Kvapka krvi mesta Skalica“, ktorá sa uskutočnila 23. júna. Na nedostatok krvi v letných mesiacoch spôsobený zvýšenou nehodovosťou a úrazmi odpovedalo 25 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodli pre tento humánny a krásny čin.

Všetkým zúčastneným skaličanom patrí veľká pochvala. Pevne veríme, že myšlienky a filozofiu zdravého životného štýlu, pomoci iným a spolupatričnosti budú šíriť aj medzi svojimi príbuznými a priateľmi. Ďakujeme za účasť a spoluprácu a tešíme sa na ďalšie podujatia organizované pri príležitosti Dní zdravia v Skalici.

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/