Aktualizované: Lávka pre peších cez rieku Teplica zatvorená

    
    
Diskusia:


26.03.2018 (Zahorackenovinky)

Dňa 19. 3. bola z dôvodu havarijného technického stavu lávky pre peších cez rieku Teplica spájajúca mesto so sídliskom Sotina pri kúpalisku uzavretá.  Na základe vyjadrenia statika ju uzavrelo Mesto Senica aj so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Senica  až do vykonania jej opravy. Mesto momentálne  vykonáva všetky opatrenia na to, aby sa problém vyriešil čo najskôr. Chodci  môžu využívať  súbežnú lávku cez mestský park pri DAVe. V záujme ochrany zdravia chodcov Mesto Senica žiada o rešpektovanie tejto uzávierky.

Pri kontrole stavu lávky  sme zistili, že  je nutná výmena celej lávky, pretože konštrukcia pod vrstvou asfaltu je skorodovaná, čo sa preukázalo až pri kontrole poškodeného asfaltu. Lávka verejnosti slúžila od roku 1975, jej väčšia oprava bola  urobená v roku 2005. Verejnosti lávka slúžila  42 rokov a priebežne bola udržiavaná.

Mesto pristúpi k výmene lávky, avšak treba počítať s tým, že tento proces potrvá  zatiaľ bližšie nešpecifikovaný čas, odhadujeme približne pol roka. Proces výmeny bude náročnejší z dôvodu vydania stanovísk a posúdení rôznymi  dotknutými inštitúciami. V prvom rade zadáme vypracovanie projektovej dokumentácie na novú lávku. Pre urýchlenie výmeny chceme použiť lávku, ktorú máme k dispozícii. Osadiť ju bude možné  po  kladnom stanovisku statika a príslušnej rekonštrukcii staveniska v zmysle projektovej dokumentácie. K tomu treba aj  povolenie špecializovaného stavebného úradu so všetkými vyjadreniami zainteresovaných orgánov, vrátane správcu toku Teplica Správa povodia Moravy.

Predbežný odhad nákladov je 20 tisíc eur.

 

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/