Malý obchvat mesta otvorený

    Hľadáte výpredaje? Ste na správnom mieste:www.akciezlavy.sk
    
Diskusia:


13.06.2012 (Zahorackenovinky)

Už od zajtra (13. júna) bude môcť motoristická verejnosť smerom od Trnavy na Kúty a opačne využiť novú trasu. Motoristi už nemusia jazdiť cez stred mesta, či cez Dlhú ulicu, ale môžu použiť tzv. malý obchvat mesta, ktorý bol dnes slávnostne odovzdaný do užívania.

Aj keď sa niekomu môže zdať, že ide o jednu stavbu, stavba sa skladá y dvoch projektov. Okružná križovatka je investíciou Slovenskej správy ciest a dobudovaný približne 300 metrovýúsek cesty od križovatky smerom k Priemyselnej zóne Kaplinské pole je investíciou Mesta Senica. „V dnešnej dobe možno každú súčasnú investíciu považovať za malý zázrak. Rozhodli sme sa tak v záujme postupného riešenia dopravnej situácie v meste“, povedal primátor mesta Ľubomír Parízek

Výstavba okružnej križovatky sa začala 4. októbra 2011. Má priemer 41 metrov a stredový ostrovček šírku 14 metrov. Vetvená je na 4 smery Senica, Jablonica, Priemyselná zóna a Hlboké. Zhotoviteľom stavby bola firma Cesty Nitra a výstavba stála sumu 795 000 eur.

V marci t.r. sa začali práce na budovaní dažďovej kanalizácie od okružnej križovatky smerom k Priemyselnej zóne a potom aj stavba tejto miestnej komunikácie a chodníka. Zhotoviteľom stavby bol Unistav Senica. Investícia Mestského podniku služieb Senica si vyžiadala sumu 410 000 eur.
Obe stavby boli ukončené mesiac pred plánovaným termínom.

Okružná križovatka a prepojenie s Priemyselnou zónou by mala odbremeniť od ťažkej dopravy centrum mesta a Dlhú ulicu. „Priemyselnú zónu využijeme ako dočasný malý obchvat mesta pre tranzitnú kamiónovú dopravu v smere od Trnavy na Kúty a opačne,“ povedal primátor mesta Ľubomír Parízek a načrtol ďalšie zámery v oblasti dopravy. „Okružná križovatka je napojená aj na IBV Juh a sú vytvorené základné podmienky na budúci obchvat smerom na Myjavu. Trasa bude viesť poza IBV Juh ku križovatke ciest Kunov – Prietrž.“

Dnešného slávnostného otvárania sa okrem primátora mesta Ľubomíra Parízka zúčastnili zástupcovia všetkých zainteresovaných strán. Za Trnavský samosprávny kraj podpredseda Zdenko Čambal, za Slovenskú správu ciest IVSC Bratislava Ing. Rastislav Palkovič, za Cesty Nitra vedúci strediska Trnava Ing. Juraj Marko a za Unistav Senica Ing. Emil Žeňuch.
 

 

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/