Tretí povodňový stupeň bol odvolaný, komisia rieši škody povodeň

    Hľadáte výpredaje? Ste na správnom mieste:www.akciezlavy.sk
    
Diskusia:


15.05.2018 (Zahorackenovinky)

Tretí povodňový stupeň na vodnom toku Myjava a jej prítokoch, ktorý bol vyhlásený po búrke v sobotu 12. mája 2018 o 21.00 h, bol v nedeľu 13. mája 2018 o 16.30 h zrušený. V nedeľných dopoludňajších hodinách bola vykonaná obhliadka častí Turej Lúky, U Vankov a U Junasov, ktoré boli po prívalovom daždi zasiahnuté vodou stekajúcou z polí či vybrežením prítoku rieky Myjava, potoka Smíchov. Zatopená bola v sobotu aj krajská komunikácia v smere zo Senice pri turolúckom cintoríne.
 

 

V pondelok 14. mája 2018 ráno zasadla na Mestskom úrade v Myjave povodňová komisia. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia myjavskej samosprávy, zástupcovia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Slovenského vodohospodárskeho podniku - povodia Moravy, spoločnosti Brantner, Správy majetku mesta Myjava, dobrovoľných hasičských zborov a ďalší. Pri priebežnej sumarizácii škôd bolo zistených niekoľko zatopených záhrad, dvorov, stodôl či garáži. Boli znečistené studne, pri osade U Klvačov boli poškodené dve mostné telesá, niekoľko miestnych komunikácii a spevnených ciest bolo celkom zničených. Boli zanesené odvodňovacie rigoly, priepuste a priekopy. V areáli, v ktorom má priestory niekoľko podnikateľských subjektov, bola naplavená asi 30 cm vrstva nánosu a blata. Len na miestnych komunikáciách sú doteraz vyčíslené škody vo výške asi 120 000,- €. Číslo samozrejme nie je konečné a čistiace práce, ktoré sa v nedeľu začali, budú vzhľadom na vývoj počasia pokračovať ešte niekoľko dní.

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/