SENICU NAVŠTÍVIL VEĽVYSLANEC USA NA SLOVENSKU

    Hľadáte výpredaje? Ste na správnom mieste:www.akciezlavy.sk
    
Diskusia:


17.03.2019 (Zahorackenovinky)

 Primátor mesta Senica Martin Džačovský prijal dnes na Mestskom úrade veľvyslanca USA na Slovensku Adama Sterlinga v rámci jeho pracovných a poznávacích návštev po slovenských mestách.

Veľvyslanec USA sa na radnici zaujímal hlavne o ekonomickú situáciu a rozvojové zámery mesta. Primátor mesta spolu so zástupcom Filipom Lackovičom a kolektívom pracovníkov informoval, že samospráva mesta plánuje po schválení rozpočtu mesta na tento rok investovať napríklad do údržby a obnovy zelene, venovať sa v širšej miere triedeniu komunálneho odpadu a ďalším projektom na ochranu a tvorbu životného prostredia. V rámci diskusie sa Adam Sterling zaujímal aj o sociálne slabšie komunity a vzdelávanie.

V rámci návštevy Senice navštívil veľvyslanec Adam Sterling aj Gymnázium L. Novomeského, kde besedoval so študentmi: „Bol som veľmi prekvapený ich vysokou mierou záujmu o veci verejné a o oceňujem aj ich angažovanosť.“  Vysoko vyzdvihol aj potenciál Senice a zaželal novému vedeniu radnice splnenie vytýčených cieľov.

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/