Projekt LUMAT CE89 finišuje – v apríli sa v poľských Katowiciach konala záverečná konferencia

    Hľadáte výpredaje? Ste na správnom mieste:www.akciezlavy.sk
    
Diskusia:


06.05.2019 (Zahorackenovinky)

 LUMAT CE89, ktorý je medzinárodným projektom realizovaným v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020 a o ktorom sme vás viackrát informovali, sa blíži do cieľa. Zámerom projektu je upriamiť pozornosť na územie a pôdu ako na cenné prírodné zdrojea zdôrazniť ich čoraz intenzívnejší záber na uspokojovanie spoločenských potrieb. Hlavnou myšlienkou je podpora trvalo udržateľného, integrovaného a efektívneho využívania územia a zároveň minimalizácia konfliktov záujmov pri jeho využívaní.


Mesto Trnava je partnerom tohto pilotného projektu spolu s ďalšími dvanástimi partnermi z Poľska, Nemecka, Rakúska, Talianska, Českej republiky a Slovinska, pričom iba naše mesto a poľskí partneri realizujú v rámci tohto projektu aj pilotné investícieTrnava revitalizuje časť opusteného lesíka Štrky s cieľom vybudovať v jeho okolí ďalšiu prírodnú oddychovú zónu s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Projekt má prinavrátiť lokalite jej ekologickú hodnotu a stabilitu a zlepšiť mikroklimatické podmienky a odolnosť voči zmenám klímy v okolí mesta.  

Aktuálny stav realizácie tejto investície prezentoval hlavný architekt mesta Tomáš Guniš na Záverečnej konferencii projektu LUMAT CE89, ktorá sa konala 14. až 16. apríla 2019 v poľských Katowiciach. Revitalizácia lesíka, ktorá sa začala v novembri minulého územia roka vyčistením územia a prípravnými terénnymi prácam, pokračovala po skončení zimného obdobia výkopovými prácami na hĺbení vodnej plochy a prácami na vybudovaní elektrickej prípojky a verejného osvetlenia. Revitalizácia bude ďalej pokračovať areálovými úpravami, ktoré pozostávajú zo sadových úprav, vybudovania siete prírodných chodníkov a inštalácie mobiliáru, pričom by mala byť ukončená do polovice tohto roka.

Aj ostatní projektoví partneri v rámci prvého dňa konferencie prezentovali hlavné výsledky projektu vo svojich krajinách. Poľskí partneri oboznámili publikum s druhou investičnou aktivitou projektu – revitalizáciou banskej haldy v meste Ruda Slaska, ktorej súčasťou bolo nielen celkové vyčistenie lokality a inštalácia hracích prvkov a oddychového mobiliáru, ale aj aplikácia tzv. fytostabilizácie, čiže výsevu trávnatého porastu, ktorý vo svojom koreňovom systéme akumuluje ťažké kovy a toxické látky z banskej hlušiny, aby nedochádzalo k ďalšej kontaminácii životného prostredia ani k ohrozeniu zdravia obyvateľov okolitej zástavby. Túto lokalitu si účastníci konferencie prezreli na ďalší deň, v utorok 16. apríla.

Talianski partneri projektu odovzdali ceny výhercom fotosúťaže, ktorá sa konala koncom minulého roka. Ako sme informovali, medzi ocenenými boli aj fotografie z Trnavy a okolia, ktorých autormi bol náš kolega Tomáš Tvaroška z odboru stavebného a životného prostrediamestského úradu a trnavský architekt Miroslav Beňák.

Na záverečnej konferencii vystúpili aj odborníci z poľského Ministerstva životného prostredia, Ministerstva investícií a ekonomického rozvoja a nemeckého Ministerstva vnútra, výstavby a komunity a so svojím príspevkom vystúpil aj zástupca Spoločného sekretariátu programu INTERREG Stredná Európa 2014 – 2020, ktorý vyjadril spokojnosť s doterajšími výsledkami projektu a s celkovým pôsobením projektového partnerstva.

Záverečná konferencia projektu LUMAT CE89 zaujala i výberom miesta, pretože sa konala v centre Katowíc, v budove Sliezskeho múzea, ktoré bolo vybudované na území zrevitalizovanom po ťažbe uhlia. Aj takýmto spôsobom chceli organizujúci partneri poukázať na možnosti obnovy tzv. brownfieldov (zväčša priemyselné, už opustené a nevyužívané areály), keďže aj tejto problematike sa uvedený projekt venuje. Práve ťažba uhlia je pre Katowice a celý Hornosliezsky región dlhoročnou tradíciou, takže účastníci konferencie mali možnosť pozrieť si aj ďalšie dve zaujímavé lokality spojené s históriou baníctva – baňu Królowa Luiza v meste Zabrze a robotnícku štvrť Katowíc Nikisowiecz, ktorá bola vybudovaná začiatkom 20. storočia pre banícke rodiny a ktorá je vďaka svojej špecifickej atmosfére a typickej architektúre súčasťou poľského kultúrneho dedičstva.

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/