Parkovacie karty na rok 2019 v predaji od 3. decembraParkovacie karty na rok 2019 v predaji od 3. decembra

    Hľadáte výpredaje? Ste na správnom mieste:www.akciezlavy.sk
    
Diskusia:


27.11.2018 (Zahorackenovinky)

Parkovanie v meste Senica na miestnych komunikáciách zaradených do systému dočasného parkovania vozidiel upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5 o parkovaní a státí vozidiel. Podľa tohto VZN je dočasné parkovanie možné len po zaplatení úhrady za parkovanie. Občania a návštevníci mesta môžu parkovné uhradiť tromi spôsobmi, a to buď hodinovými lístkami prostredníctvom SMS, parkovacími kartami mesačnými alebo ročnými.

Od pondelka 3. decembra 2018 budú v predaji parkovacie karty na dočasné parkovanie vozidiel v meste Senica pre rok 2019. Zakúpiť si ich môžete tradične v pokladni MsÚ, alebo na novom predajnom mieste v Turistickej  informačnej kancelárii Infosen na Námestí oslobodenia. Ceny za parkovacie lístky a parkovacie karty na rok 2019 zostávajú nezmenené a sú nasledovné.

  • Hodinový parkovací lístok prostredníctvom SMS  0,50 €
  • Mesačná parkovacia karta 5 €

      - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom v meste Senica 3 €

  • Ročná parkovacia karta 30 €

      - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom alebo sídlom v meste Senica 20 €

      - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom v meste Senica, ktorí sú darcovia krvi - držitelia striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety 10 €

      - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom v meste Senica, ktorí dovŕšili vek 70 rokov 10 €

      - držitelia vozidiel, ktorí majú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vydaný parkovací preukaz môžu  požiadať o vydanie bezplatnej parkovacej karty

 

Parkovacia karta na dočasné parkovanie má formu nálepky, ktorá musí byť nalepená na čelnom skle vozidla. K jej vybaveniu budete potrebovať občiansky preukaz a technický preukaz. Darcovia krvi získajú zľavnenú parkovaciu kartu, ak k týmto dokladom predložia  aj preukaz držiteľa Jánskeho plakety. Fyzické osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím budú potrebovať k získaniu bezplatnej parkovacej karty parkovací preukaz pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím(modrá kartička).

 

Ročná parkovacia karta pre rok 2018 má platnosť do 31. decembra 2018. Parkovacie karty pre rok 2019 platia od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Ing. Jana Oslejová,  Oddelenie výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/