Májový dážď - Senicu zasiahli povodne

    Hľadáte výpredaje? Ste na správnom mieste:www.akciezlavy.sk
    
Diskusia:


20.05.2015 (Zahorackenovinky)

Našťastie to bolo iba cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica /DHZM/, spoločnej jednotky Civilnej ochrany pre potrebu územia okresov Senica a Skalica /SJ CO/ a Slovenského Červeného kríža /SČK/, ktoré sa konalo dňa 16. 5. 2015 na Kunovskej priehrade.

 

 

Cieľom cvičenia bolo zlepšenie súčinnosti a pripravenosti jednotiek a to najmä:

 

prakticky precvičiť organizovanie a vykonávanie záchranných prác v priestore mimoriadnej udalosti – povodeň s následkami na bytovú zástavbu, životné prostredie, komunikácie, so zameraním na ochranu postihnutého obyvateľstva a poskytovanie prvej pomoci postihnutému obyvateľstvu, zhotovovanie protipovodňových zábran variantným spôsobom, varovanie obyvateľstva,
prakticky precvičiť vykonanie evakuácie postihnutého obyvateľstva – detského tábora so zameraním na organizáciu evakuácie osôb a systém núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, psychologickú pomoc postihnutému obyvateľstvu, pátranie po nezvestných osobách s využitím kynológie
prakticky precvičiť súčinnosť pri nasadzovaní síl a prostriedkov DHZM, síl a prostriedkov SJ CO a Slovenského Červeného kríža,
precvičiť záchranu osoby na vodnej ploche
precvičiť logistické zabezpečenie zasahujúcich zložiek

 

Na záver cvičenia bolo malé vyhodnotenie, kde Andrej Laho /DHZM Senica/, Mgr. Igor Janšák /OKR OÚ Senica/ a PhDr. Miriam Madunická, PhD. /SČK ÚS Senica/, zhodnotili, že účel spoločného cvičenia bol splnený. Tiež bolo konštatované, že v budúcnosti by bolo vhodné organizovať naďalej takéto spoločné cvičenia.

Cvičenia sa zúčastnilo 15 členov DHZM, 27 členov jednotky CO, 5 členov SČK, 20 figurantov.

Poďakovanie pri organizovaní cvičenia patrí RSMS v Senici, Povodiu Moravy, ktorí umožnili vykonať cvičenie v ich priestoroch. Cvičenia sa zúčastnili aj primátor mesta Senica Mgr. Branislav Grimm a prezident Dobrovoľnej požiarne ochrany SR PhDr. Ladislav PETHŐ.


Andrej Laho – veliteľ DHZM Senica

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/