DISKUSIA S OBČANMI K ROZOSTAVANÉMU BYTOVÉMU DOMU FONTÁNA

    Hľadáte výpredaje? Ste na správnom mieste:www.akciezlavy.sk
    
Diskusia:


17.03.2019 (Zahorackenovinky)

 Rozostavaný bytový dom Fontána dlhodobo trápi obyvateľov Senice, hlavne tých, ktorí bývajú v jeho blízkosti na Robotníckej ulici. Podmienkou na  skolaudovanie domu je zabezpečené parkovanie pre budúcich obyvateľov. Práve otázka parkovania bola témou stretnutia primátora mesta Senica Martina Džačovského s občanmi dotknutej lokality 12. marca na Mestskom úrade.

\"\"„Pozval som vás preto, lebo je pre  mňa veľmi dôležité poznať váš názor na danú problematiku, chcem poznať vaše budúce potreby a želám si, aby sme našli východiskové riešenie,“ povedal primátor na úvod stretnutia s občanmi z bytových domov v okolí rozostavaného domu. Primátor zdôraznil, že rovnaký prístup samospráva uplatňuje pre investora bytového domu Fontána aj pre obyvateľov a  apeloval na prítomných približne 30 ľudí, aby na domových schôdzach prerokovali možnosti riešenia, prípadne navrhli iné možnosti. Očakáva, že do jedného mesiaca poskytnú samospráve mesta svoj postoj podporený podpismi. „Mesto Senica  potom zaujme stanovisko a budeme o ňom informovať investora,“ doplnil primátor.

\"\"Primátor Martin Džačovský prezentoval obyvateľom aj možnosti riešenia situácie. Ak by sa bytový dom nedostaval, hrozí, že sa na tento rozostavaný dom budeme pozerať ešte dlhé roky, čo prináša so sebou ďalšie riziká, napr. prespávania a zhromažďovania rôznych ľudí.  Ak sa bytový dom dostavia, tak v zmysle zákona musí mať zabezpečené  parkovanie v určitom dosahu. Podľa primátora možností ako toto riešiť je viac a občania môžu dať aj vlastný návrh. Návrhy občanov budú posúdené z odborného hľadiska a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Situácia s parkovaním v tejto lokalite je zložitá už teraz, preto by občania mali pri rozhodovaní o ďalšom riešení zvážiť aj možnosť vybudovania parkovacích plôch pre potrebu súčasných obyvateľov. Prítomní občania  na stretnutí prezentovali, že sú za zachovanie zelene vo vnútrobloku.

Stavebné povolenie na bytový dom Fontána bolo vydané v roku 2010 a podľa neho mala byť stavba ukončená do 5 rokov. Už predtým sa občania bránili voči tejto stavbe petíciou. Prvý výkop urobil investor v roku 2012. Za tie roky sa zmenil investor, pôvodné stavebné povolenie na parkovacie miesta stratilo platnosť, zeleň sa rozrástla. 

bar

Diskusia ku článku: Komentárov:


  • http://www.hradcervenykamen.sk/
  • http://www.dennikrelax.sk/
  • http://www.tradetising.sk/
  • http://www.akciezlavy.sk
  • http://www.svetinzercie.sk/